[X]
Tắt đèn

Kem Xôi TV: Tập 101 – Kungfu Bán Gà

Kem Xôi TV: Tập 101 – Kungfu bán gà

Tập 101 của Kem Xôi TV “ưu ái” hết mức cho thằng bán gà với 02 clip cười bể bụng. Đặc biệt, lần đầu tiên bạn sẽ được mục sở thị môn võ bí truyền “Thiết đầu công” của bộ tộc Cà to. Ngoài ra, nhà thơ Trung Ruồi sẽ mang tới các siêu phẩm thơ đọc cái “ngơ cả người”, đừng bỏ lỡ nhé! (0)

Hiển thị thêm

Bình luận chia sẻ cảm xúc: