[X]
Tắt đèn

Kem Xôi TV: Tập 102 – Tiền Bối Biết Tuốt

Kem Xôi TV: Tập 102 – Tiền bối biết tuốt

Tập 102 của Kem Xôi sẽ đem đến cho bạn những tràng cười không dứt qua phần hóa thân thành lão tiền bối biết tuốt của Trung Ruồi. Vì sao yêu mãi không “chốt” được ai? Vì sao 30 tuổi mà vẫn ế? Câu trả lời của lão tiền bối đầu bạc sẽ giúp ích cho nhiều người. Ngoài ra, còn nhiều cảnh hậu trường “hài khó đỡ” đang chờ bạn khám phá đấy! (0)

Hiển thị thêm

Bình luận chia sẻ cảm xúc: